Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tôň - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Tany, Nagy Tany
Lokalita
obec Tôň, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1855. Sieňový priestor so segmentovým uzáverom, krytý rovným stropom so štukovým kruhom uprostred. Vo fasáde, členenej pilastrami s rímsovou hlavicou a kordónovou rímsou, je segmentovo zakončený vstup s klenákom, v ktorom je letopočet datujúci stavbu. Vstavaná veža je členená nárožnými pilastrami a kordónovou rímsou, krytá baňou. [1]
 

Vnútorné zariadenie (kazateľnica, stôl) je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 287.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 287.
GPS
47.804829, 17.834943
47°48'17.4"N 17°50'05.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk