Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tonkovce (Nový Život)
Iný názov
Pálffyho palác
Lokalita
obec Nový Život, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Eklektický kaštieľ postavený v druhej polovici 19. storočí. Objekt je dvojpodlažná rozsiahla stavba s dvoma bočnými krídlami, situovaná do parku. Deväťosová fasáda, členená obdĺžnikovými oknami s nadokennou štukovou ornamentikou na prvom poschodí, má terasu, ktorá stojí na štyroch pilieroch. Stropy miestností sú rovné alebo zaklenuté klenbou s podkasanými lunetami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Kaštieľ prešiel veľkorysou rekonštrukciou. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne. Objekt je súkromným vlastníctvom.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Tonkovce zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 410.
Bibliografia
www.novyzivot.sk
GPS
48.116033, 17.442930
48°0 6' 57.72", 17°0 26' 34.55"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk