Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Topoľa - Židovský cintorín
Lokalita
obec Topoľa, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kultúrne dedičstvo rusínskej a židovskej kultúry tvorí neoddeliteľnú súčasť európskeho dedičstva. V obci Topoľa obklopenej krásnou prírodou Národného parku Poloniny vyhlásil štát v roku 2000 za národnú kultúrnu pamiatku starý židovský cintorín. Bol však v havarijnom stave a v zajatí náletových drevín, veľa turistov a návštevníkov Polonín o ňom nevedelo. . Ako jediný z cintorínov v regióne mal v minulosti výraznú kamennú ohradu. [1]
 

Židovský cintorín v Topoli, na ktorom sa zachovalo približne 40 náhrobných kameňov, je druhým najväčším v regióne Snina. Najstaršia zmienka o ňom pochádza z rokov 1865 a 1866, keď bol zakreslený do katastrálnej mapy obce. Obyvatelia židovského pôvodu sa v dnešnom okrese Snina začali usádzať po roku 1772 z Haliče, ktorá sa vtedy stala súčasťou monarchie. Prvá písomná zmienka o nich pochádza z roku 1736 z celokrajinského súpisu Židov. Podľa neho vtedy v Topoli žila jedna židovská rodina, ktorá mala v nájme krčmu. V Uličskej doline v uvedenom roku židovské rodiny žili v obciach Ulič, Uličské Krivé a Zboj. Zo súpisu mlynov a krčiem stakčínskeho obvodu z roku 1795 je známe meno židovského nájomníka krčmy – Lyipka Dankovicsa. V roku 1828 novým nájomníkom bol Samuel Gost. Najväčší počet židovských rodín v obci je doložených v roku 1869 – sedem (2 rodiny Weisbergerovcov a Grossmanovcov, po jednej rodine Zabruski, Höninga a Gönsbergera). Na konci 19. storočia v obci žilo 29 obyvateľov židovského vierovyznania. V roku 1930 sa k židovskej národnosti prihlásilo 16 obyvateľov a k židovskému vierovyznaniu 27 obyvateľov obce. V roku 1944 boli všetci židovskí obyvatelia deportovaní do koncentračného tábora v Mauthausene, z ktorého sa vrátila iba jediná obyvateľka. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Oprava prebehla v marci až novembri roku 2015. Predmetom obnovy bolo odstránenie náletov, odumretých drevín a koreňových systémov, obnova pôvodnej kamennej ohrady a vyčistenie náhrobných kameňov od machov a lišajníkov. Obnova bola uskutočňovaná dobrovoľníkmi a tiež dvoma pracovníkmi, ktorých zamestnala obec Topoľa v rámci rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti, aj s finančným príspevkom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý.
Poznámky
[1 - 2] KORNAJOVÁ, Anna: V obci Topoľa v Poloninách obnovujú starý židovský cintorín. Uverejnené pondelok, 23. marec 2015, 21:05, www.slovenskyvychod.sk (2.4.2016).
[3] www.karpatskecerkvi.org (2.4.2016)
GPS
49.042950, 22.352749
49°02'34.6"N 22°21'09.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk