Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Topoľčany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z roku 1740. Znovupostavený bol v roku 1779, ale úplne dokončený až v roku 1802. Sieňový priestor s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, oratóriom a vstavanou vežou, zaklenutý je pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere s rímsovými hlavicami. V lodi na západnej strane je murovaný organový chór na dvoch stĺpoch. Fasády sú členené pilastrami s rímsovými hlavicami. V náklade podstrešnej rímsy je pás zuborezu. Rizality bočných stien lode a uzáver zakončujú murované zalamované štíty. Na strednú os priečelia s dvoma nikami je situovaná veža, zakončená zvoncovitou strechou. Po stranách veže nad rímsou priečelia sú dvojice vežičiek. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický z čias dostavby kostola a v 20. storočí bol doplnený. Je mramorový. Uprostred stĺpovej architektúry na oválnom pôdoryse je obraz Nanebovzatia Panny Márie. Kazateľnica je klasicistická, z čias dostavby kostola, má štvorhranné rečnište s postavami evanjelistov a reliéfmi. Krstiteľnica je mramorová klasicistická. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mestečka.
Fotogaléria
Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013Topoľčany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 8/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 288.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 288 - 289.
Bibliografia
www.topolcany.sk
GPS
48.559595, 18.174449
48°033'34.5"N 18°010'28.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk