Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Topoľčany - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Topoľčany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický stĺp pochádzajúci z roku 1823. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 289.
Bibliografia
www.topolcany.skwww.pamiatkynaslovensku.sk