Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Topolčianky - Hipologické múzeum
Lokalita
obec Topoľčianky, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História
Tradícia chovu koní na Slovensku bola a je bohatá v národohospodárskej, spoločenskej oblasti, ako aj v oblasti chovateľskej, športovej a dostihovej. Na celom svete v ľudskej spoločnosti má kôň výnimočné výrazné postavenie. Kôň doprevádza človeka ako významný pomocník už vyše 6 000 rokov. [1]
 

Domestikácia, ovládnutie koňa bolo významným dejinným zásahom. Na svojom chrbte pod sedlom alebo v záprahu kôň umožnil poznanie a ovládnutie nových zemí, výmenu kultúr, rozvoj obchodu, poľnohospodárstva, armády, teda celého národného hospodárstva. [2]
 

Tradícia chovu koní na Slovensku je veľmi bohatá vo všetkých oblastiach života. Pre zachovanie tradície chovu koní pre ďalšie generácie, žrebčín Topoľčianky sa v 80. rokoch 20. storočia podujal postupne vybudovať hipologické múzeum. [3]
 

Po rekonštrukcii budov a nádvoria podľa pripraveného scenára začalo so sústreďovaním materiálu jazdeckého, kočiarového, kováčskeho, sedlárskeho, kolárskeho, dokumentačného materiálu a materiálu fotografického. Vybudovaná bola nová kočiareň pre dopravné prostriedky koní. [4]
 

Vybudované hipologické múzeum poskytuje návštevníkom ucelenú predstavu o koňoch a ich využívaní spoločnosti. Návštevníkov múzea upútajú charakteristiky jednotlivých plemien koní, makety výrobných objektov, úspechy žrebčína v chove koní, zariadené sedlárska, kováčska a kolárska dielňa, izba a kuchyňa pracovníka v chove koní, zariadená starým nábytkom. Pozornosť upútajú konské chomúty, sedlá, rôzne druhy postrojov a iných zariadení. Samostatnou kapitolou je kočiareň s expozíciou dopravných prostriedkov rôzneho zamerania (bričky, kočiare, vozy, sane, karety, pohrebný voz atď.) Na paneloch je znázornený aj rozvoj rastlinnej výroby a chovu hovädzieho dobytka, čo bolo od založenia žrebčína súčasťou jeho hospodárskej činnosti. [5]

Kontakt
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
Parková 13
951 93 Topoľčianky
Poznámky
[1 - 5] www.sk.nztopolcianky.sk (14.1.2019)
GPS
48.416686, 18.410949
48°25'00.1"N 18°24'39.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk