Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Topoľčianky - poľovnícky kaštieľ
Iný názov
Malý zámok
Lokalita
obec Topoľčianky, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúci objekt s prvkami secesie postavený v roku 1910. Úpravami prešiel v roku 1918. Je to dvojpodlažná budova s manzardovou strechou. Pôdorysne je kaštieľ riešený ako bloková štvorcová stavba s vnútorným átriom, dispozične ide o dvojtrakt s nárožnými štíhlymi vežičkami na východnej strane a skosenými nárožiami na západnej strane. Spodná časť fasády prízemia je členená kanelúrovaním, použitým aj okolo otvorov podlažia. V mieste prieniku s rímsou je plastický štvorcový ornament. Okenné otvory podlažia zvýrazňuje široká štuková nadokenná rímsa s kanelúrami, plynule prechádzajúca až do profilácie samotnej korunnej rímsy. [1] Na východnej fasáde je medzi dvoma okrúhlymi nárožnými vežičkami umiestnený balkón s ozdobným kovovým zábradlím. Južná fasáda má bočný vchod situovaný v miernom strednom jednoosovom rizalite, ktorý je zakončený trojuholníkovým štítom. Nádvorie je kryté sklenenou strechou. [2]
 

Stropy sú rovné. Schodiskové zábradlie je kovové, tvorené z pravouhlých tyčových prvkov spájaných nitovaním. Podlahy sú pokryté keramickými dlažbamni. [3]
 

Poľovnícky kaštieľ v Topoľčiankach dal vybudovať člen panovníckeho rodu Jozef Augustín Habsburg v parkovom priestore neďaleko veľkého kaštieľa. Autorom projektu bol maďarský sochár Koloman Gerster, ktorý navrhoval stavby v romantickom štýle. [4]
 

K najcennejším exponátom patria kresby Karola Šovánku a originálne plastiky medveďa a muflóna od Alojza Strobla. Plastika medveďa bola pôvodne umiestnená v parku pri jazierku, ale po vážnom poškodení bola zrekonštruovaná a umiestnená v dvorane poľovníckeho kaštieľa. Kópia plastiky sa nachádza pred kaštieľom. [5]
 

Poľovnícky kaštieľ dotvára objektovú skladbu areálu významného klasicistického kaštieľa. Je zachovaný v autentickom výraze, čím sa zvyšuje jeho hodnota historického dokumentu v rámci vývoja areálu. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1969 bola urobená rekonštrukcia, pri ktorej bol zo zámku odstránený brečtanový porast. Rozsiahlejšia rekonštrukcia prebehla v rokoch 1997 – 2001. [7] Obnova sa dotkla hlavne dispozičných zmien, keď nastalo delenie väčších priestorov. Objekt bol prispôsobený pre účely dočasného ubytovania, stravovania a relaxácie. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

V súčasnosti môže kaštieľ poskytnúť primeraný komfort aj najnáročnejším hosťom. Interiér, zariadený štýlovým nábytkom, je vyzdobený trofejami poľovnej zveri a obrazmi s poľovníckymi námetmi. Na prvom poschodí sa nachádza reprezentačná jedáleň. [9]

Prístup
Stojí v parku klasicistického kaštieľa. Parková 243.
Poznámky
[1] VALEKOVÁ, Anna et al.: Kaštiele Nitrianskeho kraja. Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja, ktorá bola usporiadaná v spolupráci s mestom Nitra v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2009. Nitra: Mesto Nitra a Krajský pamiatkový úrad v Nitre, 2009. s. 110.
[2] Poľovnícky zámok Topoľčianky. www.zitava.sk/hrady-zamky-a-kastiele/poľovnicky-zamok-topoľčianky (29.11.2021)
[3] VALEKOVÁ, Anna et al.: Kaštiele Nitrianskeho kraja. Katalóg k výstave ... s. 110.
[4 - 5] Poľovnícky zámok Topoľčianky. www.zitava.sk/hrady-zamky-a-kastiele/poľovnicky-zamok-topoľčianky (29.11.2021)
[6] VALEKOVÁ, Anna et al.: Kaštiele Nitrianskeho kraja. Katalóg k výstave ... s. 110.
[7] Poľovnícky zámok Topoľčianky. www.zitava.sk/hrady-zamky-a-kastiele/poľovnicky-zamok-topoľčianky (29.11.2021)
[8] VALEKOVÁ, Anna et al.: Kaštiele Nitrianskeho kraja. Katalóg k výstave ... s. 110.
[9] Poľovnícky zámok Topoľčianky. www.zitava.sk/hrady-zamky-a-kastiele/poľovnicky-zamok-topoľčianky (29.11.2021)
Bibliografia
www.topolcianky.sk
GPS
48.421495, 18.414901
48°25'17.4"N 18°24'53.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk