Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Topoľovka – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Topoľovka, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1781. Obnovený bol v roku 1901. Jednopriestorový sakrálny objekt s rovným oltárnym uzáverom a pristavanou južnou sakristiou. Dispozične pripomína protestantské tolerančné chrámy. Hlavné vstupné priečelie nemá vežu a je členené lizénovým rámovaním, do ktorého sú komponované tri oblúky okien umiestnených nad sebou. Horné okno je situované do trojuholníkového štítu. Šambrány a lizény v minulosti zdôrazňovalo odlišné farebné tónovanie. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí oproti Kostolu Nanebovzatia Panny Márie.
Fotogaléria
Topoľovka – Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Ľuboš Novotný 3/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 291.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 291.
GPS
48.922177, 21.808966
48°55'19.8"N 21°48'32.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk