Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Toporec
Iný názov
Görgeyovský kaštieľ
Lokalita
obec Toporec, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ postavený na staršom renesančnom základe. Zbarokizovaný bol okolo roku 1760 a upravovaný v roku 1907. Kaštieľ je dvojpodlažná trojtraktová sedemosová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Na hlavnej fasáde je mierny trojosový rizalit, členený pilastrami a zakončený tympanónom a uprostred poschodia bol železný balkón. Bočné fasády sú šesťosové hladké. Objekt má sedlovú strechu. V miestnostiach sú krížové, kláštorné a pruské klenby. [1]
 

Kaštieľ postavili Görgeyovci v období renesancie. [2]
 

Podľa starších záznamov mal kaštieľ kedysi deväť pivníc, z ktorých jedna bola zakopaná v zemi, pričom sa v lete odkopávala a slúžila ako sakrálny priestor toporeckých a okolitých protestantov v čase prenasledovania. Bola asi 10 m dlhá 5 m široká, boli v nej oltáre, kazateľnica, potreby na krstenie a podlaha bola z vytesaných kamenných tabúľ. Miesto tohto pivničného chrámu v súčasnosti nie je známe. Prízemie kaštieľa má 17 miestností. Na poschodí sa okrem 12 izieb nachádzala jedna veľká rytierska sála. Kaštieľ bol v minulosti údajne obohnaný múrom, ktorý dnes už nie je viditeľný preto, lebo bol odstránený začiatkom 20. storočia. Údajne sa hradby ťahali rovnobežne so stenami kaštieľa zo severnej časti vo vzdialenosti 10 m a východnej časti kaštieľa 20 m. Múry boli každých 10 - 15 m prerušené a tam boli umiestnené strážne vežičky. Na severnej strane boli štyri, na východnej ďalšie štyri. Informácie o múroch z južnej a západnej stany nie sú známe. Spomína sa, že v čase reformácie medzi týmito múrmi bola kedysi umiestnená aj elitná škola, kde vychovávali mladých šľachtických pánov. [3]
 

Areál kaštieľa bol rozsiahly s mnohými oddychovými zónami. Dnešná podoba areálu ani zďaleka nenaznačuje jeho dávnu minulosť. Okolo kaštieľa sa rozprestieral park s rozlohou 5 hektárov s množstvom okrasných rastlín a stromov. V areáli obzvlášť vynikala 400-500 ročná lipa s obvodom skoro 8m, do ktorej však udrel blesk a strom zničil. V juhozápadnej časti areálu bolo jazero, ktoré dostávalo vodu z jedného z prameňa v pivnici v parku. Dnes už nie je známe miesto toho prameňa ani pivnice. Bohužiaľ ani pohľad na dnešné „jazero“, ktoré bolo prestavané na umelú fontánu, nemá čo ponúknuť návštevníkovi parku. Vedľa fontány boli kedysi ešte 3 veľké 100-120 ročné lipy, z ktorých do dnešných dní stojí už len jedna. Kedysi ich posadili traja bratia Juraj, Ján a František Görgey. Z nich dnes stojí už len Jurajova lipa, pod ktorou je pochovaná jeho manželka Vilma Perciánová s ich piatimi malými deťmi, ktoré zomreli ešte v detstve. Neďaleko od kaštieľa stál trojizbový záhradný domček postavený z kameňa s červenými stenami. V roku 1618 ho dali postaviť Štefan Görgey a jeho manželka Zuzana Segneyová. Domček bol zbúraný okolo roku 1875. Ďalej asi tak dvesto krokov severne od kaštieľa v údolí popri brehu potoka bola divá záhrada a v nej letný altánok. V údolí „Dolina“ bol ďalší drevený domček. Na tomto jedinom mieste akoby tradícia a minulosť nestratili svoj domov, pretože tu zvykli oslavovať majáles a dožinkové slávnosti, čomu toto miesto slúži dodnes. Neďaleko záhrady sa do dnešných dní zachoval pánsky domček „Jobovec“ ako pripomienka na počesť Jóba Görgeyho. [4]

Pamiatková ochrana
Snaha o rekonštrukciu.
 

Toporec – kaštieľ (č. ÚZPF 990/0) – architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Dagmara Baroková. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla nie je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je iba čiastočne zachované. Park zničila a zmenšila moderná výstavba.
 

Prebieha rekonštrukcia objektu.

Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 292.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 196.
[3 - 4] www.kastieltoporec.sk (13.6.2013)
[5] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
GOJDIČ, Ivan - BAROKOVÁ Dagmara: Kaštieľ Görgeiovcov v Toporci. In: Pamiatky a múzeá, 2014, č. 4, s. 2 - 8.
www.toporec.sk
www.kastieltoporec.sk
GPS
49.266369, 20.490629
49°15'58.9"N 20°29'26.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk