Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Toporec - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Toporec, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1770 – 1780. Neskôr bol upravovaný. Je to murovaná centrálna stavba, riešená na spôsob drevených kostolov s pôdorysom rovnoramenného kríža. Vo východnom ramene je polygonálne zakončený oltárny priestor, zaklenutý konchou. Ostatná časť má pruské klenby s medziklenbovými pásmi, nad štvorcom kríženia je česká placka. Fasády sú hladké. Predstavaná veža ja zakončená cibuľovitou strechou. Podvežie tvorí predsieň. [1]
 

Oltár je rokokový z druhej polovice 18. storočia, uprostred architektúry zdobenej rokajovou i akantovou ornamentikou a plastikami je novší obraz Kristus v Getsemanskej záhrade od T. Boemma z roku 1870. Rokoková kazateľnica z druhej polovice 18. storočia je zdobená ružicovou a rokajovou ornamentikou i sochami evanjelistov. Protestantská empora pochádzajúca z roku 1773 má na parapete maľby na dreve so starozákonnými scénami – Povýšenie medeného hasa, Veľkonočný baránok, Padanie manny, Abrahám obetuje Izáka, Jonáš vo veľrybe a ďalšie. Kamenná krstiteľnica pochádza z 18. storočia, noha je staršia. V interiéri sa nachádza podobizeň neznámej ženy z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 292.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 292.
Bibliografia
www.toporec.sk
GPS
49.262060, 20.492528
49°15'43.4"N 20°29'33.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk