Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
torion
veľká poschodová pretiahnutá delostrelecká bašta neskorogotických i ranonovovekých opevnení s oblým čelomwww.pamiatkynaslovensku.sk