Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tornaľa - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Šafárikovo
Lokalita
obec Tornaľa, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený v 15. storočí. Barokovo ho upravovali v roku 1768. Oprava prebehla v roku 1894. Renovovaný bol v roku 1936 pod vedením architekta Z. Tornallyayho. Ide o pozdĺžny jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. V interiéri je lomený triumfálny oblúk a pri uzávere gotické výklenkové pastofórium z 15. storočia. Drevený strop pochádza z roku 1768, je kazetový s maľovanými rastlinnými ornamentmi. Na západnej strane interiéru je drevená vyrezávaná protestantská empora s lavicami z roku 1768. Veža členená v hornej časti lizénovým rámovaním je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Všetky nárožia vrátane uzáverového polygónu sú spevnené pultovými operákmi. [1] Fasády sú hladké.
 

Drevená kazateľnica je polychrómovaná, na baldachýne je volútový nadstavec a plastika pelikána. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti mesta.
Fotogaléria
Tornaľa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Tornaľa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Tornaľa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Tornaľa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Tornaľa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Tornaľa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Tornaľa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Tornaľa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Tornaľa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Tornaľa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 7/2019Tornaľa - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 8/2019Tornaľa - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 6/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 229.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 229.
GPS
48.424619, 20.323306
48°25'28.6"N 20°19'23.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk