Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Torysa, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodný kostol s kaštieľom, ako aj veľká časť obce, boli zničené pri povodni a zemetrasení v roku 1813. [1]
 

Klasicistický kostol postavený na pôdoryse latinského kríža v roku 1844. Opravený a vymaľovaný bol v roku 1921. Ide o jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Na západnej strane je murovaný chór, na jeho parapete nástenná maľba s textom o zničení starého kostola a kaštieľa pri zemetrasení a povodni v roku 1813. Maľba bola v roku 1921 obnovená. Vonkajšia úprava kostola je neskoroklasicistická s termovými oknami, nárožnou rustikou a lizénami. [2]
 

Bočný oltár sv. Kataríny Alexandrijskej je klasicistický s obrazom svätice od V. Klimkoviča z roku 1858. Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého, pendant predošlého, s obrazom svätca, pravdepodobne tiež od V. Klimkoviča. Tabernákulum so sochami cherubínov je klasicistické zo začiatku 19 storočia, sekundárne umiestnené. Kalich, cibórium a krucifix je z roku 1758 od J. Szilassyho. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na kopci v severnej časti obce.
Fotogaléria
Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Jiří Fiedler 4/1974Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Jiří Fiedler 4/1974Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2012Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2012Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2012Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2012Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2012Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2012Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2012Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2012Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2012Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2012Torysa - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] Pri katastrofálnej povodni v noci z 24. na 25. augusta 1813 bol starý kostol úplne zničený. Pri mohutnom nápore vôd sa zrútila veža a postupne celý kostol. Silný prúd vody vyniesol z krypty truhly s mŕtvolami zemepánov a farárov. Mŕtve telá grófa Jozefa Tomáša Szirmayho a jeho manželky Anny sa našli pri Ďačovskom mlyne a boli uložené do krypty kostola v Šarišských Michaľanoch, o čom hovorí latinský nápis na mramorovej tabuli v stene po pravej strane oltára. Podľa bývalej farskej kroniky s vodou ohrozeného kostola sa podarilo zachrániť cibórium (veľký kalich), pacifikát (kríž), kalich a monštranciu. www.torysa.ocu.sk (11.11.2013)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 292 - 293.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 293.
Bibliografia
www.obectorysa.sk
GPS
49.161867, 20.877927
49°09'42.7"N 20°52'40.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk