Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Torysky - pamiatková zóna
Lokalita
obec Torysky, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Torysky sú potočná radová dediny situovaná v údolí potoka a rozložená po oboch stranách cesty. Zástavbu centra tvoria zrubové domy na obdĺžnikovom pôdoryse stavané prevažne štítmi do komunikácie. Domy podľa datovania na stropných trámoch z konca 19. a začiatku 20. storočia stoja na podmurovkách vyrovnávajúcich terén. Vstupuje sa do nich z bočnej fasády predloženým vstupným schodiskom prekrytým vysunutou časťou strechy, ktorú nesú jednoduché drevené stĺpiky. Je v nich niekedy situovaná klenutá kamenná pivnička prístupná z ulice. Priečelie domov je zvyčajne presvetlené dvomi alebo tromi malými oknami, niekedy lemovanými vyrezávanou fošňou. Menšie okienko alebo len jednoduchý otvor v zrube presvetľuje komoru vedľa izby. Nezdobené doštené štíty s malým ostreším alebo podlomenicou mávajú jeden alebo dva jednoduché vetracie otvory. Strechy, pôvodne kryté šindľom, pokrývali neskôr plechom. Starší typ domu sa skladá z troch miestností – predsiene, izby a komory. Z toho typu sa vyvinul tzv. dvojdomček, v ktorom je zo spoločnej predsiene prístupná ďalšia izba a komora. Hospodárske staviská tvorí šopa, maštale, chlievy a dvor uzatvára stodola. Za ňou býva murovaný zaklenutý sypanec alebo pivnica. Súčasťou dvora je studňa a k usadlosti patrí aj prestrešená pivnička na uskladnenie zeleniny so zapusteným vstupom z lomového kameňa. Domy na okrajoch obce sú stavané do pôdorysného tvaru písmena U. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Táto rázovitá spišská obec bola pre jej zachované pamiatkové hodnoty v roku 1995 vyhlásená za pamiatkovú zónu. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav domov je veľmi dobrý. Slúžia svojmu účelu.
Prístup
Obec leží na odbočke z cesty E 50 za Levočou smerom na sever do Levočských vrchov v nadmorskej výške 813 m na potoku Stará Hájnica, jednom zo zdrojov rieky Torysa v prevažne odlesnenom chotári. [3]
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 107.
[2] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 107.
[3] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 106.
Bibliografia
www.torysky.sk
GPS
49.096843, 20.676136
49°005'48.6"N 20°040'34.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk