Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tovarné - kaštieľ
Lokalita
obec Tovarné, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený v roku 1832. Rozšírený bočnými krídlami bol v roku 1851. Počas druhej svetovej vojny objekt ťažko poškodili. Zvyšky stavby existovali ešte v 60. rokoch 20. storočia. [1]
 

Zemepánmi obce boli od 16. storočia Barkóczyovci. Ich rod bol jedným z najstarších, spomína sa už pred rokom 1270. Rod používal prídomok „szalai“ a „tavarnai“, teda Tovarné. [2] Posledným potomkom „szalai“ a tovarnianského rodu Barkóczyovcov bol Hadik-Barkóczy Endre, ktorý dal na vlastné náklady postaviť školu v Tovarnom. [3]
 

Kaštieľ dali postaviť Barkóczyovci, no následkom zemetrasenia bol v roku 1778 úplne zruinovaný. Gróf Ján Barkóczy ho dal v roku 1832 znovu postaviť a v roku 1851 rozšíriť o pravé a ľavé krídlo. Zariadený bol veľmi prepychovo a pohodlne. Ďalšie zemetrasenie dňa 17. augusta 1885 zničilo v Tovarnom kostol a všetky vyššie budovy, teda aj kaštieľ. Gróf Endre Hadík-Barkóczy dal všetky kostoly, kaštiele a kúrie patriace pod tovarnianske panstvo, ktoré boli poškodené zemetrasením v roku 1886 opraviť na vlastné náklady. [4]
 

Kaštieľ obkolesoval krásny park, v ktorom sú aj teraz vzácne 150 - 200 ročné dreviny. Z pôvodného zastúpenia drevín sa zachovali najmä mohutní jedinci duba letného a červeného, borovica weymutová, duglaská tisolistá a zelená, jedľovec kanadský, gledičia trojtrňová, gaštan jedlý, topoľ biely a čierny, smrek pichľavý, tis obyčajný, pagaštan konský, lipa, agát, platan, ktorý je zákonom chránený. Niektoré jeho dreviny sú už prestarnuté a čoskoro im hrozí zánik. Medzi vzácne rastliny, ktoré sa zachovali patrí cyklámen európsky, ktorý tu bol dovezený v rokoch 1901 - 1905 z Maďarska (Keszthely). Je to botanická rarita. [5]
 

Tovarniansky kaštieľ a park až do prechodu frontu, kedy boli zničené, vlastnila grófska rodina Hadik-Barkóczyovcov. [6]

Fotogaléria
Tovarné - kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)Tovarné - kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1914)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 293.
[2] František Barkóczy bol jedným z dedičov drugethovských majetkov. Bol veľmi krutý. Keď sa mu poddaný vzpriečil, jeho pandúri mu palicami vymerali na dereši vo Vereškovciach určený počet rán. www.tovarne.sk (27.2.2015)
[3 - 6] www.tovarne.sk (27.2.2015)
Bibliografia
www.tovarne.sk
GPS
48.912436, 21.757898
48°54'44.8"N 21°45'28.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk