Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
trám
hrada, brvno – do štyroch hrán otesaný kmeň stromu, nosník ako súčasť nosnej konštrukciewww.pamiatkynaslovensku.sk