Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trávnica - Szemzöho malý kaštieľ
Iný názov
Fíš
Lokalita
obec Trávnica, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Poniže kaštieľa Barlanghyovcov dal Ladislav Barlanghy po roku 1870 postaviť neoklasicisticú kúriu pre svoju dcéru Hermínu (1834 - 1910), ktorá sa vydala za grófa Augustína Lipthaya. Bývali v nej do roku 1887. Lipthay sa neskôr presťahoval do veľkého kaštieľa a kúria bola prenajímaná statkárom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po roku 1945 boli v kúrii zriadené byty a po roku 1985 bola urobená obnova. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je veľmi dobrý.
 

V súčasnosti je vlastníctvom súkromnej osoby a ako penzión slúži na rekreačné účely. [3]

Prístup
Stojí neďaleko kaštieľa Barlanghyovcov.
Fotogaléria
Trávnica - Szemzöho malý kaštieľ foto © Imrich Kluka 6/2012Trávnica - Szemzöho malý kaštieľ foto © Ľuboš Repta 6/2021
Poznámky
[1 - 3] www.travnica.sk
GPS
48.135969, 18.331398
48°08'09.5"N 18°19'53.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk