Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trávnik - Kostol sv. Benedikta
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trávnik, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z prvej polovice 19. storočia. [1] Podľa iného zdroja bol objekt vybudovaný v polovici 18. storočia a v polovici 19. storočia bol iba klasicisticky prestavaný. [2] Jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, na severnej strane presbytéria pristavaná sakristia - dnes kaplnka Panny Márie. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou, v lodi je rovný strop. Fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami. [3] Začiatkom 20. storočia bola pred štítové priečelie pristavaná veža. [4] Veža má na nároží pilastre s rímsovou hlavicou s úsekom náklady a s triglyfmi zakončená je ihlancom. Kedysi mal objekt vstupný portál s kamenným ostením. [5]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 296.
[2] www.obectravnik.sk (5.1.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 296.
[4] www.obectravnik.sk (5.1.2016)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 296.
Bibliografia
www.obectravnik.sk
GPS
47.775904, 17.802127
47°46'33.2"N 17°48'07.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk