Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trebeľovce - kaštieľ
Lokalita
obec Trebeľovce, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ pochádzal z 19. storočia a bol postavený v neskoroklasicistickom slohu. Bol zničený v druhej svetovej vojne. Jeho zrúcaniny existovali ešte v 60. rokoch 20. storočia. [1]
 

"Voľakedy vlastnili celé Trebeľovce traja zemepáni. celý rad Benyiczkovcov už od založenia obce. Arpád Benyiczky mal svoj kaštieľ pri ceste, čo vedie smerom na Lázu asi 100 metrov od terajšieho (starého kultúrneho domu). Teraz tam bývajú Belányiovci a Nôtovci. Tento kaštieľ bol v rokoch 1917 - 1918 zbúraný. Bola to budova 18 metrov dlhá a 12 metrov široká, uprostred rozdelená chodbou. Benyiczky celý svoj majetok v Trebeľovciach predal Hermanovi Wohlovi. V strede dediny, kde teraz bývajú Takáčovci a Bahledovci, mal svoj kaštieľ druhý zemepán Magyar Nétusz. Na mieste terajšieho (starého) kultúrneho domu býval zemepán Jakabfalvy. Lázu vlastnil Benyiczky Gyula, ktorý bol otcom Arpáda. Na Láze mal dva kaštiele. V jednom bývali prípadní hostia a v druhom býval on sám. K tomuto kaštieľu patril nádherný park s cudzokrajnými stromami. Uprostred tohoto pozemského raja – ako ho nazýval sám zemepán - bol rybník. Od rybníka asi na 60 metrov bolo miesto, kde sa chodil zemepán so svojimi hosťami zabávať nešetriac pritom peniazmi ... " [2]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 297.
[2] Úryvok z kroniky obce. Kroniku obce Trebeľovce viedol od roku 1951 Ján Gálik, učiteľ maďarskej základnej školy. Údaje z najstaršej histórie čerpal zo súkromných záznamov Imre Bárdoša, ktorý si údajne stihol urobiť výpisky z cirkevnej kroniky obce neskoršie zničenej. Kronika obce je cenným historickým dokumentom, pretože sú v nej zaznamenané spomienky vtedy žijúcich občanov, najmä na obdobie konca 19. a začiatku 20. storočia. V kronike sú zaznamenané udalosti až do roku 1961. www.obectrebelovce.sk (26.2.2015)
GPS
48.282039, 19.714687
48°16'55.3"N 19°42'52.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk