Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trebišov - jazdiareň
Lokalita
obec Trebišov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Panská jazdiareň bola postavená v barokovo-klasicistickom slohu z tehlovo-kamenného materiálu. Budova je jednopodlažná so sedlovou strechou a vežou, ktorá má štyri nadzemné podlažia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Jazdiareň bola dlhé roky v havarijnom stave. Využívala sa ako sklad a depozit. Objekt bol vystužený na viacerých miestach kovovými podperami pre nevyhovujúcu statiku. Veža bola neprístupná pre zničené schodisko. Obvodové múry boli značne poškodené vlhkosťou, a to predovšetkým pre chýbajúcu izoláciu a chýbajúce dažďové zvody. Projekt obnovy riešil kompletnú rekonštrukciu po stavebno-technickej a požiarno-bezpečnostnej stránke, vrátane napojenia na inžinierske siete, vykurovanie, vzduchotechniku, sociálne zariadenie. Obnova a modernizácia priestorov budovy sa zamerala najmä na odstránenie následkov necitlivých stavebných zásahov do jednotlivých konštrukcií, čím by sa objektu vrátil pôvodný tvar a výraz. Boli odstránené vstavané miestnosti, obnovili podlahy a omietky, vyriešila sa statika, vymenili výplne okien a dverí, strešné zvody, sprístupnila veža. [2]
 

Obnovu jazdiarne realizovala akciová spoločnosť Metrostav Slovakia. Celá stavba, vrátane interiérového vybavenia, stála 2,093 milióna eur. Z toho oprávnené výdavky boli 1,920 milióna eur (85 % EU + 10 % štátny rozpočet + 5 % KSK). [3]
 

Stavebné práce sa sústredili na obnovu jazdiarne, ktorá získala novú dispozíciu so vstupom, šatňou, sociálnymi zariadeniami aj pre imobilných, pribudla konferenčná miestnosť, poľovnícka expozícia a rozhľadňa vo veži. Pri prácach vymenili poškodené prvky nosnej konštrukcie strechy, položili nový strešný plášť, obnovili schodisko vo veži, inštalovali nové podlahy, vonkajšie okná a dvere. Zateplili strechy, stropy a časti vnútorného obvodového muriva, vybudovali nájazdové rampy. Pribudla zdravotechnika, ústredné kúrenie, elektroinštalácia, interiérové a exteriérové omietky. Súčasťou projektu sú aj vonkajšie úpravy spevnených plôch, nové chodníky a obnova zelene okolo objektu. [4]
 

Jedinečné a unikátne bude vytvorenie stálej expozície poľovnej zveri a jej biotopov s tematickým zameraním na poľovné druhy zveri z piatich kontinentov sveta. Vo vzťahu k regiónu určite zaujme prezentácia voľnočasových aktivít rodiny Andrássyovcov, najmä ich záľuba v poľovníctve. V jazdiarni bude stála výstava ich poľovníckych trofejí a dobových poľovníckych zbraní. Múzeum získa priestor na cieľavedomú výchovnú činnosť s odbornou i laickou verejnosťou zameranú na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri, ako prírodného bohatstva Slovenska. [5]
 

Zároveň bude časť objektu v budúcnosti slúžiť ako otvorený depozitár prístupný verejnosti. [6]
 

Jazdiareň je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 1/4. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav jazdiarne je veľmi dobrý. Slúži pre muzeálne účely.
Prístup
Stojí v areáli trebišovského kaštieľa.
Fotogaléria
Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - v pozadí veža jazdiarne pred rekonštrukciou celého objektu foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - jazdiareň foto © Viliam Mazanec 9/2021
Poznámky
[1] https://www.metrostav.sk/projekt.php?id=102 (16.2.2024)
[2] SITA: Jazdiareň pri trebišovskom kaštieli prejde obnovou. 22.2.2015, 10:46 https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/7660082/jazdiaren-pri-trebisovskom-kastieli-prejde-obnovou.html (16.2.2024)
[3 - 5] Kaštieľ a jazdiareň v Trebišove otvárajú brány. 20. apríla 2016 https://www.ssn.sk/14048/kastiel-a-jazdiaren-v-trebisove-otvaraju-brany/ (16.2.2024)
[6] SITA: Jazdiareň pri trebišovskom kaštieli prejde obnovou. 22.2.2015, 10:46 https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/7660082/jazdiaren-pri-trebisovskom-kastieli-prejde-obnovou.html (16.2.2024)
[7] www.pamiatky.sk )16.2.2024)
Bibliografia
www.trebisov.sk
GPS
48.619139, 21.722306
48°37'08.9"N 21°43'20.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk