Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trebišov - Mariánske súsošie
Lokalita
obec Trebišov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Rokokovo-klasicistický stĺp so súsoším z čias okolo roku 1800. [1] Mariánske súsošie je dielom neznámeho sochára. Slohovo ho možno zaradiť k dielam doznievajúceho rokoka s niektorými znakmi klasicistického slohu. Dominantné miesto na súsoší má plastika Madony šliapajúcej na hada. Po jej pravici je kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého a po ľavici socha patróna a ochrancu pred požiarmi sv. Floriána. [2]
 

Mariánske súsošie je v súčasnosti umiestnené už na treťom mieste. Pôvodne stálo pred kaštieľom. Neskôr v roku 1907 bolo prenesené do priestoru južne od kostola na okraj parku smerom k hlavnej ulici. V tom čase bolo ohradené dekoratívnou reťazou umiestnenou na ôsmich stĺpoch. Bol to dar mestu od vdovy po grófovi Teodorovi Andrássym. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia a vyhotovenie repliky.
 

Poškodené a značne narušené súsošie bolo v polovici 80. rokov 20. storočia nahradené kópiami pôvodných plastík a reštaurovaním menej narušených častí. Bolo tiež prenesené na vhodnejšie miesto, do priestoru medzi rímskokatolíckym a gréckokatolíckym kostolom. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kópie je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí medzi rímskokatolíckym a gréckokatolíckym kostolom.
Fotogaléria
Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021Trebišov - Mariánske súsošie foto © Viliam Mazanec 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 298.
[2 - 4] www.trebisov.sk/kulturne-pamiatky/marianske-susosie (17.9.2021)
Bibliografia
www.trebisov.sk
GPS
48.622784, 21.720284
48°37'22.0"N 21°43'13.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk