Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trebostovo - Mauzóleum Révayovcov
Lokalita
obec Trebostovo, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Oktogonálna centrálna stavba zo začiatku 20. storočia s historizujúcou fasádou. Portál, flankovaný dvoma pilastrami, má ťažký trojhranný frontón. Oblúčikový vlys pod podstrešnou rímsou vybieha do nárožných lizén. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 298.
Bibliografia
www.trebostovo.sk
GPS
49.022125, 18.854735
49°01'19.7"N 18°51'17.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk