Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčín - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1794 ako tolerančný. Sieňový priestor s rovným uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Pri úprave okolo roku 1930 dostal nové vnútorné zariadenie. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža je zakončená barokovou cibuľou s laternou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Začiatkom 16. storočia sa aj v Trenčíne udomácnili myšlienky Lutherovej reformácie. Rozvoju reformácie priala skutočnosť, že sa na jej stranu pridala rodina Illésházyovcov, najmä Gašpar Illésházy. Vtedy bola evanjelická cirkev celé jedno storočie v Trenčíne väčšinová. Evanjelikom v tom čase patril farský kostol pod hradom. V roku 1570 vzniklo v Trenčíne nižšie evanjelické gymnázium – prvé svojho druhu na území mesta. [2]
 

Trenčín sa stal významným strediskom reformácie pre celé Považie a svedčí o tom aj skutočnosť, že sa v ňom konali významné cirkevné zhromaždenia. 5. októbra 1580 sa konala I. synoda, ktorá prijala zákony troch seniorátov - Trenčianskeho, Oravského a Liptovského. V tom čase kňazi, ktorí sa pridali na stranu reformácie, ešte stále patrili pod právomoc katolíckej vrchnosti. Evanjelická cirkev v Hornom Uhorsku sa od katolíckej osamostatnila až na synode v Žiline v roku 1610. V Trenčíne sa 27. januára 1619 konala II. synoda a 17. marca 1642 aj III. synoda. [3]
 

V čase protireformácie Illésházyovci konvertovali. Farský kostol pod hradom museli evanjelici odovzdať katolíkom a niekoľko rokov sa stretávali v drevenom kostole Pod hríbom. Začiatkom 18. storočia ohrozoval Trenčín nielen hlad a mor, ale vypukol tiež požiar, ktorý zničil celé vnútorné mesto a takmer celé predmestie. Zhorel aj evanjelický drevený kostol. Evanjelici sa potom zhromažďovali v stodole jedného z členov cirkevného zboru na Hornom Šianci. Dnes sa v tých miestach nachádza najstarší kresťanský cintorín na území mesta Trenčín, ktorý je vo vlastníctve evanjelickej cirkvi. [4]
 

Po prijatí Tolerančného patentu si evanjelici postavili v Trenčíne vlastný kostol. Posvätili ho 29. septembra 1794 na sviatok svätého Michala. Kostol je pozdĺžny priestor, so sedlovou strechou a vstavanou vežou na priečelí. [5]
 

V roku 1889 postavili pri kostole novú faru, ktorá slúžila cirkevnému zboru do roku 1978, kedy ju štát cirkvi vyvlastnil a dal asanovať. Celá farská parcela musela ustúpiť stavbe miestnej komunikácie a pôvodne neplánovanému parkovisku. [6]
 

Podstatnou prestavbou prešiel evanjelický kostol najmä v roku 1935, kedy dostal interiér novú podobu. Bola premiestnená kazateľnica a postavený nový oltár, nad ktorým dominuje kríž z tmavočervenej žuly s korpusom Ježiša Krista z bieleho mramoru od akademického sochára Jozefa Pospíšila. V kostole pribudol nový chór. Opravený kostol posvätil 29. septembra 1935 biskup Západného dištriktu Dr. Samuel Štefan Osuský. Vstupné dvere sú dielom trenčianskeho medikováča Artura Michalca. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Veľká oprava kostola sa uskutočnila v rokoch 1985 – 1987, kedy zbúrali starú a pristavili novú sakristiu a na vežu nainštalovali nové hodiny. Posviacku vykonal generálny biskup ThDr. Ján Michalko. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Trenčín - Evanjelický kostol (dobový pohľad) foto © https://ecav-trencin.eu/trencin/Trenčín - Evanjelický kostol (dobový pohľad) foto © https://ecav-trencin.eu/trencin/Trenčín - Evanjelický kostol (dobový pohľad) foto © https://ecav-trencin.eu/trencin/Trenčín - Evanjelický kostol (dobový pohľad) foto © https://ecav-trencin.eu/trencin/
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 308.
[2 - 8] https://visit.trencin.sk/evanjelicky-kostol/ (24.12.2019)
Bibliografia
www.trencin.sk
GPS
48.892253, 18.037458
48°53'32.1"N 18°02'14.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk