Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčín - Karner sv. Michala
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Karner sv. Michala je jedinou podstatne neporušenou gotickou stavbou v meste mimo Trenčianskeho hradu. Postavený bol v polovici 15. storočia ako kostnica v blízkosti farského kostola. Zadnou stenou nadväzuje na pôvodné mestské opevnenie. [1] Je to menšia dvojetážová gotická stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, zaklenutá krížovými rebrovými klenbami. [2]
 

Začiatkom 16. storočia nadstavili dnešnú nadzemnú časť, ktorá po požiari kostola v roku 1528 slúžila istý čas ako kaplnka. V rokoch 1529 - 1530 sa v mestských účtoch spomínajú výdaje na jeho opravu. Až do opravy farského kostola dočasne slúžil ako miesto bohoslužieb. [3]
 

V roku 1560 bol v súvislosti s tureckým nebezpečenstvom zmenený na mestskú zbrojnicu s kovolejárskym zariadením v suteréne. Neskôr budova schátrala. Po rekonštrukcii v druhej polovici 20. storočia patrí Trenčianskemu múzeu. [4]
 

Na ploche približne 70m2 v tomto neveľkom, ale veľmi pôsobivom priestore Trenčianske múzeum ponúka kolekciu sakrálneho umenia zo svojich zbierok. Príťažlivá expozícia združuje prierez fragmentov oltárnych komplexov. Časť tzv. podlužanského oltára - Snímanie z kríža z prvej polovice 15. storočia, kde je v jedinečnej kompozícii zobrazená tragédia okamihu v dokonalých gestách zúčastnených. Pokojná a vyrovnaná Madona s Ježiškom s pôvodnou polychrómiou a vedľa Krásnej Madony v typickej gotickej kompozícii pochádzajúcej pravdepodobne z dielne rakúskych (alebo nemeckých) majstrov dáva presvedčivé svedectvo o kvalite pôvodných oltárnych celkov, ich kvalite a dobe vzniku. [5]
 

Figúra, resp. torzo - sv. Alžbety Uhorskej (Durínskej) i keď jej chýbajú gestá rúk pre obdobie nastupujúceho baroka tak typické, je veľmi pôsobivá a vidno, že v atmosfére sakrálneho priestoru bývalého karnera stále dynamizuje a rozochvieva okolie. Bola to významná pomocnica chorých, patrónka nevinne prenasledovaných a trpiacich núdzou, dcéra uhorského kráľa Ondreja II., narodená v Bratislave, zomrela ako 24 ročná. [6]
 

Pokojný pohľad oranta akoby z vysokých tónov ušľachtilosti i tragédie, upokojoval pozorovateľa a upozorňoval na oltárny obraz sv. Františka Xaverského – zakladateľa a generála rádu jezuitov s vyobrazením Trenčianskeho hradu. Sochy františkánov pozerajúcich sa z väčších výšok dotvárajú kompozíciu v priestore, ktorý slúžil i ako kaplnka sv. Michala. Snaha vyzdvihnúť a nechať vyznieť silu výrazov a gesta možno pozorovať i v rozhodnosti pózy sv. Františka z Pauly – patróna pustovníkov, okrem iného i neplodných manželstiev. Pochádza z konca 18. storočia. Sochy sv. Ján Krstiteľa - patróna rehoľného života a špitálnikov vo svojom výraze, nesú posolstvo, oddanosti a vyrovnanosti na pozadí barokového interiéru Kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne. Majstri do ich výrazu zakódovali pokoj a mier, napriek dynamike doby a tragédie následností. Vo výklenkoch oproti vstupu je niekoľko fragmentov sakrálnej architektúry - sochy zlátených anjelikov, pochádzajúcich zo 17. – 19. storočia. [7]
 

Oltárny obraz sv. Martina biskupa z Tours uzatvára priestor. Predstavuje patróna žobrákov, a zajatcov. V textovom a panelovom súbore je niekoľko informácii súvisiacich s pohnutými dejinami Kostola Narodenia Panny Márie na tzv. Marienbergu - či Mariánskom vŕšku. Zo starého gotického zariadenia kostola sa zachoval fragment malého prenosného oltárika okolo roku 1420 a dva fragmentálne zachované maľované oltárne krídla z čias okolo roku 1400 zo zbierok Národnej galérie v Budapešti. Ich zväčšená ilustrácia je na paneli. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1973 - 1989. [9]
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži ako expozícia sakrálneho umenia Trenčianskeho múzea.
Prístup
Stojí v areáli farského kostola pod Trenčianskym hradom.
Fotogaléria
Trenčín - Karner sv. Michala foto © Hana Farkašová 7/2015Trenčín - Karner sv. Michala foto © Hana Farkašová 7/2015Trenčín - Karner sv. Michala foto © Hana Farkašová 7/2015Trenčín - Karner sv. Michala foto © Hana Farkašová 7/2015Trenčín - Karner sv. Michala foto © Hana Farkašová 7/2015
Poznámky
[1] www.muzeumtn.sk (27.2.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 307.
[3 - 9] www.muzeumtn.sk (27.2.2016)
GPS
48.893722, 18.041676
48°53'37.4"N 18°02'30.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk