Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčín - Katov dom
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Budova renesančného meštianskeho domu (existoval ako kamenný dom pravdepodobne už v roku 1607) je jedinou zachovanou stavbou tohto typu v Trenčíne, neporušenou vo väčšej miere neskoršími prestavbami. Reprezentuje charakteristický meštiansky dom s okružnou pavlačou, v ktorom boli umiestnené obytné priestory, ale aj hospodársko-výrobná časť a čierna kuchyňa. [1]
 

„Katov dom“, „Katovňa“ alebo „Dom mestského kata“, ako už jeho vžitý tradičný názov naznačuje, je historicky aj mestskou tradíciou spájaný s výkonom spravodlivosti a väzením. Nakoľko je toto spojenie oprávnené nie je celkom jasné. Podľa niektorých údajov býval na konci 19. storočia v tomto dome mestský dráb a istý čas tu bolo i väzenie. Niektorí uvádzajú, že v 16. – 17. storočí skutočne slúžil ako obydlie mestského kata. Výkon práva a určovanie trestu bolo v rukách mestského magistrátu a richtára, ktorých úlohou bolo udržiavať tzv. mestský mier. Avšak mandátom kráľa Žigmunda z roku 1421 boli z výkonu hrdelného práva mestských súdov vyňaté osoby šľachtického pôvodu, ktoré mal súdiť krajinský súd. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav domu je dobrý. Slúži ako expozícia Trenčianskeho múzea.
 

V dome sú inštalované dve expozície. Prvá z nich má názov „Právo a spravodlivosť v starom Trenčíne“ a návštevníka oboznamuje s predmetmi mestskej justície a útrpného práva. Okrem katovských mečov, kolesa na lámanie, dereše či repliky škripca tu možno nájsť i kostolné pokladničky, za vykrádanie ktorých bol vraj kedysi mučený a napokon popravený sám mestský kat Stanislav Chrbinský. Druhá expozícia - „Zo starého Trenčína“ prezentuje predovšetkým predmety umelecko-historické a remeselnícke. [3]

Prístup
Nachádza sa na ceste na hrad.
Fotogaléria
Trenčín - Katov dom foto © Jana Lacková 9/2010Trenčín - Katov dom foto © Hana Farkašová 7/2015Trenčín - Katov dom foto © Hana Farkašová 7/2015Trenčín - Katov dom foto © Hana Farkašová 7/2015
Poznámky
[1] www.muzeumtn.sk (29.1.2016)
[2] Richtár a mestská rada mali aj súdnu právomoc. Menšie prípady sa prejednávali na zasadaní magistrátu (menšej vnútornej mestskej rady), väčšie riešil richtár s dvoma alebo troma vybranými členmi senátu na osobitných zasadaniach, ktorá sa konali v stredu, alebo vo štvrtok. Na súdnych sporoch, ktoré sa týkali porušenia verejného poriadku alebo bezpečnosti mesta sa zúčastňoval mestský kapitán, ktorý v takýchto prípadoch zvyčajne vystupoval vo funkcii žalobcu. Okrem richtára mal sudcovskú právomoc tiež podžupan Trenčianskej župy a v skorších dobách i hradný kastelán či kapitán. Illésházyovci však rovnako ako Pálffyovci, dostali od panovníka právo meča, a teda hrdelnú právomoc nad poddanými na svojich majetkoch. Šéfom mestských hajdúchov a strážnych bol hlavný mestský kapitán. Trenčín mal niekedy až dvoch mestských kapitánov, ktorí napr. v 16. – 17. storočí dostávali ročný plat po 20 – 30 zlatých. Okrem hlavného kapitána sa volil niekedy i jeho zástupca (vicekapitán), alebo sa volili dvaja kapitáni, jeden pre vnútorné mesto a jeden pre predmestia. Z funkcie vicekapitána sa vyvinul úrad mestského poručíka (hadnaď), ktorý sa stal výkonným orgánom hlavného kapitána a od konca 18. storočia veliteľom mestskej stráže. Početnú skupinu bezpečnostného personálu tvorili mestskí drábi, strážcovia brán a hlásnici. V roku 1849 boli zrušení stoliční hajdúsi a namiesto nich sa o bezpečnosť starali žandári. Tých síce odvolali hneď po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, ale v decembri 1883 sa vrátili. Po rozhodnutí o zrušení vojenskej posádky v meste a na hrade v roku 1779 za cisára Jozefa II. sa definitívny odchod vojakov uskutočnil až v roku 1783. O bezpečnosť sa potom starala početná mestská vojenská stráž, ktorá mala napríklad v roku 1808 až 170 mužov. www.muzeumtn.sk (29.1.2016)
[3] www.muzeumtn.sk (29.1.2016)
GPS
48.894436, 18.042924
48°053'40.0"N 18°002'34.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk