Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčín - Meštiansky dom (Mierové námestie 32)
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
Pamiatková ochrana
Trenčín - dom meštiansky, Mierové námestie 32 (č ÚZPF 1368/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autor: Ing. arch. Ivan Gojdič. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.5.2020)
Bibliografia
www.trencin.skwww.pamiatkynaslovensku.sk