Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčín - Meštiansky dom (Mierové námestie 32)
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Trenčín – dom meštiansky, Mierové námestie 32 (č. ÚZPF 1368/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2004. Autorka: Mgr. V. Horáková. [1]
 

Trenčín - dom meštiansky, Mierové námestie 32 (č. ÚZPF 1368/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2019. Autor: Ing. arch. Ivan Gojdič. [2]

Fotogaléria
Trenčín - Meštiansky dom (Mierové námestie 32) foto © Ladislav Luppa 6/2015
Poznámky
[1 - 2] www.pamiatky.sk (23.5.2020)
Bibliografia
www.trencin.skwww.pamiatkynaslovensku.sk