Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčín - opevnenie mesta
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
Pamiatková ochrana
Konzervácia.
 

Trenčín - mestské opevnenie - južná časť hradobného múru (č. ÚZPF 1348/2) - architektonicko-historický výskum - rok 2007. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [1]
 

Trenčín - opevnenie mestské, múr hradbový (č. ÚZPF 1348/2) - doplnkový architektonicko-historický výskum južnej časti - rok 2019. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [2]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (27.4.2018)
[2] www.pamiatky.sk (22.5.2020)
Bibliografia
www.trencin.skwww.pamiatkynaslovensku.sk