Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčín - Radnica
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Zasadnutia magistrátu sa v dávnych časoch konali v domoch jednotlivých radných. Neskôr, v polovici 16. storočia sa presunuli do kúpeného meštianskeho domu, ktorý však časom prestal vyhovovať, preto v roku 1663 kúpil mestský magistrát obytný dom na námestí pri Dolnej mestskej bráne. Renesančný objekt radnice s nárožnou vežičkou slúžil svojmu účelu až do roku 1933. [1]
 

V roku 1934 bol pre zlý stavebno-technický stav asanovaný a na jeho mieste vznikol nový objekt podľa projektu architekta V. Šebora. Autor sa snažil zaradiť stavbu do historickej architektúry námestia, preto nová radnica nepresiahla výškovo okolitú zástavbu. Fasáda so stĺpovým riešením vstupu vyjadruje snahu o vizuálne skĺbenie funkcionalistického názoru s historickou tradíciou okolitých objektov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je dobrý. Slúži svojmu účelu. Objekt je v súčasnosti sídlom Mestského úradu Trenčín.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Poznámky
[1 - 2] https://visit.trencin.sk/objekt-radnice/ (27.8.2020)
Bibliografia
www.trencin.sk
GPS
48.894396, 18.040635
48°53'39.8"N 18°02'26.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk