Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčín - Trenčianske múzeum
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História
Trenčianske múzeum je kultúrna a vedecká inštitúcia s krajskou pôsobnosťou a viac ako 138 ročnou históriou. Jeho predchodcom bol Prírodovedný spolok župy Trenčianskej, založený v roku 1877. Zlúčením s Muzeálnou spoločnosťou v roku 1912 vzniklo Trenčianske múzeum. Prvým predsedom sa stal MUDr. Karol Brančík, župný lekár a entomológ medzinárodného významu. Trenčianske múzeum napriek svojim prírodovedným tradíciám je múzeom vlastivedného typu. Vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, faleristiky, filokartie, militárií a zbraní, umeleckého remesla a pod. Múzeum spravuje 170 876 kusov zbierkových predmetov. K najcennejším súborom v zbierkach Trenčianskeho múzea nesporne patrí rozsiahla a umelecky i historicky zaujímavá obrazová zbierka rodu Ilešháziovcov, hlavných a dedičných trenčianskych a liptovských županov, pánov Trenčianskeho hradu od roku 1594 do roku 1835. [1]
 

Trenčianske múzeum okrem svojej hlavnej budovy na Mierovom námestí, tzv. Župného domu, spravuje v Trenčíne tiež Trenčiansky hrad s viacerými expozíciami, Karner sv. Michala, tzv. Katov dom a viaceré expozície a objekty mimo Trenčína. V pobočke Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom je umiestnená expozícia Z histórie Nového Mesta nad Váhom a okolia, v Ambrovskej kúrii v Beckove je expozícia venovaná histórii tohoto mestečka, spolku Tatrín a významnému národnému buditeľovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, expozícia v Draškovičovskom kaštieli v Čachticiach pripomína nielen históriu Čachtíc, ale i neslávne známu "Krvavú grófku" Alžbetu Bátoryovú. V Bzinciach pod Javorinou je možné vidieť Pamätnú izbu spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka sa nachádza v Uhrovci. [2]
 

Strategickú polohu Trenčína v blízkosti vážských brodov a dôležitých karpatských priesmykov si povšimli už starí Rimania, ako to dokladá známy "rímsky nápis" na trenčianskom hradnom brale, ktorý nechal na počesť víťazstva cisárov Marca Aurelia a jeho syna Commoda vytesať legát II. légie Pomocnej Marcus Valerius Maximianus v roku 179 nášho letopočtu. Trenčianske múzeum ako súčasť regiónu s bohatou históriou a kultúrou sa venuje s veľkým úsilím práve histórii Trenčína a okolia, o čom svedčí expozícia Z histórie a kultúry slobodného kráľovského mesta Trenčína a bývalej Trenčianskej župy. Trenčín vznikol ako obchodná osada pod mocným hradom v 12. storočí. V roku 1412 získal výsady slobodného kráľovského mesta a v súčasnosti je krajským mestom a sídlom krajských orgánov štátnej správy. Takmer 700 rokov plnil úlohu správneho, obchodného a kultúrneho centra stredného Považia. Toto postavenie si v značnej miere udržal dodnes. Je centrom Trenčianskeho samosprávneho kraja. [3]

Expozície
ŽUPNÝ DOM
 

Expozícia Z histórie a kultúry slobodného kráľovského mesta Trenčína a bývalej Trenčianskej župy je umiestnená na prvom podlaží hlavnej budovy Trenčianskeho múzea, tzv. Župného domu. Je zameraná vlastivedne a obsahuje časť prírodovednú, historickú, umeleckohistorickú, archeologickú a národopisnú. [4]
 

Najväčšia tzv. kongregačná sála budovy slúžila na pracovné zasadania a stretnutia trenčianskeho župana a členov župných výborov, zároveň ako reprezentatívny priestor pre neformálne rokovania, zábavu, hudbu, tanec. V architektúre miestnosti v duchu barokových tradícií palácových objektov druhej polovice 18. storočia dominuje valená krížová klenba (pôvodne zlatená s prvkami štukovej výzdoby) upravená stavebnými úpravami do súčasnej podoby. Expozičná inštalácia miestnosti zahŕňa prierez dejinami mesta a župy od roku 1761 do 31.12.1922 (kedy včlenením do novovzniknutej Považskej veľžupy mesto Trenčín stratilo postavenie hlavného sídelného mesta župy). Miestnosti dominujú originály historického dekoratívneho mobiliáru: empírová jedálenská zlatená vitrína z polovice 19. storočia, rokoková sedacia súprava s benátskym zrkadlom z druhej polovice 18. storočia, ornamentálne vyrezávaný kabinetný príborník s komodou, stolom a stoličkami zo začiatku 20. storočia a pohovka v štýle baroko z druhej polovice 19. storočia. V časti nábytku je vyinštalované historické sklo a porcelán z obdobia rokov 1870 - 1920 so špeciálnym zreteľom na vzácne červené olovnaté, ručne fúkané sklo svetoznámej značky Moser (oficiálneho dodávateľa cisársko - kráľovského viedenského dvora) a časť cínového riadu z obdobia rokov 1740 – 1890, doplneného o torzo jedálenského servisu rod. Ilešháziovcov, dedičných trenčianskych a liptovských županov a majiteľov Trenčianskeho hradu. Prierezový výber stolových, závesných, konzolových a laternových hodín pochádza z obdobia rokov 1720 – 1890 (zaujímavosťou sú stĺpové hodiny z obdobia Biedermeier z prvej polovice 19. storočia v 4 a 6 stĺpovom prevedení). Medzi reprezentatívnymi portrétmi trenčianskych županov od roku 1766 do roku 1905 sú práce od významného dvorného portrétistu M. Bardiša a oleje na plátne s motívom Trenčianskeho hradu a mestského parku P. Baszlera a J. Perglera. [5]
 

Medzi najvýznamnejšie vitrínové exponáty patria: vázy z ružového olovnatého skla s rytým dekórom so zaniknutých Uhroveckých sklární z roku 1885, vzácne tlače zo 16. až 18. storočia (špeciálne zväzok Kralickej biblie z roku 1587), ukážka z bohatej kolekcie fajok z morskej peny a zlatou niťou ručne vyšívané topánky pápeža Leva XIII., dar pápežskej kúrie zakladateľovi múzea dr. Karolovi Brančíkovi. Úžitkové strieborné predmety dopĺňajú ukážky chladných zbraní, kresadlová umelecky zdobená puška a židovské rituálne obradové nádoby. [6]
 

Úvodná, prirodovedná časť expozície je, ktorý bol založený v roku 1877 a všestrannej osobnosti MUDr. Karola Brančíka, zakladateľa a prvého riaditeľa Trenčianskeho múzea. Táto časť obsahuje autentické predmety a prírodniny z bohatej Brančíkovej zbierky, okrem iného viac ako sedemsto exemplárov motýľov a iného hmyzu, písomnú a fotografickú dokumentáciu, originálne kresby hmyzu, prírodnín i krajinárskych motívov z Brančíkových ciest. [7]
 

V archeologickej časti získa návštevník solídny prehľad o mnohých nálezoch a archeologických lokalitách trenčianskeho regiónu od praveku po ranný stredovek. Má možnosť prezrieť si kamennú štiepanú industriu pravekého človeka, keramické nádoby, popolnice, medené a bronzové zbrane, nástroje a šperky, výrobky doby laténskej, rímske nálezy, mince, hrobovú výbavu, slovanské zbrane a ostrohy veľkomoravských jazdcov. [8]
 

Etnografickú časť expozície dokumentujú najvýznamnejšie odevné celky regiónu z rokov 1920 – 1945; charakteristický ľudový odev z lokalít Trenčianska Teplá, Dobrá, Kubrá a Bošáca typický svojou ornamentálnou a dekoratívnou výšivkou so zachovaním pôvodných (doma zhotovených) materiálov: konope, ľan, súkno, česaná vlna, ručne farbené nite. Kolekciu dopĺňajú vzácne maľby na skle, ojedinelý prvok ľudovej neprofesionálnej výtvarnej tvorby z prvej polovice 19. storočia a ľudová dekoratívna drevorezba: plastiky, sochy, piety s častým motívom ukrižovania Krista, snímania z kríža, Sedembolestnej Panny Márie, Úteku do Egypta. Najvzácnejším exponátom tejto časti je závesný drevený kríž s korpusom zo 17. storočia vystavený na mnohých medzinárodných výstavách. Ukážky habánskej práce trenčianskych keramikárov pochádzajú z obdobia druhej polovice 18. a začiatku 19. storočia. Ide o fajansovú produkciu dielní z okolia Trenčína, s typickou farebnosťou kobaltovej modrej, žltej, zelenej a ružovej farby a štýlovo ornamentálnym rastlinným (výnimočne zoomorfným motívom). Vyrezávane a figurálne zdobené úle v tvare ľudských postáv dokumentujú pôvodné včelárstvo ako doplnkový produkt poľnohospodárskej výroby oblasti. [9]
 


 

KATOV DOM
 


 

KARNER SV. MICHALA
 


 

TRENČIANSKY HRAD
 

Dominanta Trenčína i celého Považia stráži pradávne obchodné trasy spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou. Na mieste dnešného hradu stálo v období Veľkej Moravy hradisko ako správne centrum priľahlého regiónu. Hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážske brody a dôležité karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty, spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V ďalších storočiach sa stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Dnes sú v jeho starobylých priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianskeho múzea.
 

Trenčín - hrad
 


 

Informácie pre návštevníkov
 

Prehliadky iba so sprievodcom.
 

Prehliadky sú každých 15 a 45 minút po začiatku každej hodiny.
 

Posledné dve prehliadky sú len Okruh B (Malý okruh)
 


 

OTVÁRACIE HODINY
 

Máj - September: 9:00 – 17:30 (pokladňa)
 

posledná prehliadka hradu o 17:45 (Okruh B)
 

Apríl a Október: 9:00 – 16:30 (pokladňa)
 

posledná prehliadka hradu o 16:45 (Okruh B)
 

November - Marec: 9:00 – 15:30 (pokladňa)
 

posledná prehliadka hradu o 15:45 (Okruh B)
 


 

PODJAVORINSKÉ MÚZEUM
 

Nové Mesto nad Váhom - Podjavorinské múzeum
 


 

KÚRIA AMBROVEC
 

Beckov - múzeum
 


 

DRAŠKOVIČOVSKÝ KAŠTIEĽ
 

Čachtice - múzeum
 


 

PAMÄTNÁ IZBA ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ
 

Bzince pod Javorinou - Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej
 


 

RODNÝ DOM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA A ALEXANDRA DUBČEKA
 

Uhrovec - Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka

Kontakt
Trenčianske múzeum
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
Poznámky
[1 - 9] www.muzeumtn.sk (29.1.2016)
Bibliografia
KRIŠTOFOVÁ, Alica: Rodová knižnica zemianskej rodiny Zamarovských zo Zamaroviec v Trenčianskom múzeu v Trenčíne. In: Múzeum, LXII, 2016, č. 4, s. 33 - 36.
KRIŠTOFOVÁ, Alica: Historické exlibrisy vo fonde knižnice Trenčianskeho múzea v Trenčíne. In: Múzeum, LXVI, 2020, č. 1, s. 30 - 33.
www.muzeumtn.sk
www.trencin.sk
GPS
48.895800, 18.044005
48°053'44.9"N 18°002'38.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk