Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trhovište - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trhovište, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobarokový kostol postavený v roku 1759. Klasicisticky ho upravili začiatkom 19. storočia. Obnovili ho v roku 1885 a vtedy dostala veža novú trojstupňovú neoklasicistickú strechu. V roku 1909 bol opäť obnovený. V roku 1937 a 1942 sakrálny objekt rozšírili a opravili. Ide o bežný typ neskorobarokového jednoloďového vidieckeho kostola s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami. Na víťaznom oblúku je letopočet datujúci stavbu. Fasády sú hladké. Veža situovaná do štítového priečelia je zakončená vysokým trojstupňovým ihlancom. Nad vstupným portálom je dvojitý erb. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z prvej polovice 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 309.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 309.
GPS
48.699280, 21.807377
48°41'57.4"N 21°48'26.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk