Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trhyňa (Sikenica) - Kalvínsky kostol
Lokalita
obec Sikenica, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený na starších základoch začiatkom 19. storočia. Renovovaný bol v roku 1892. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér mal rovný strop. Fasády členilo štukové rámovanie a podstrešná rímsa, ktorá pokračovala na veži ako kordónová. Nad polkruhovo zakončeným vchodom sa nachádzalo termové okno. Veža bola zastrešená vysokým ihlancom, ktorý dosadal na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Vo vnútri bol obradový stôl z roku 1898 z červeného mramoru. Kazateľnica pochádzala z 19. storočia. Zvony boli z roku 1813 a 1851. [2]
 

Kostol bol počas druhej svetovej vojny veľmi poškodený. Neskôr ho zbúrali. Ostali iba základy sakrálneho objektu, ktorý stál na cintoríne.

Fotogaléria
Trhyňa (Sikenica) - Kalvínsky kostol foto © www.sikenica.sk (prevzaté 30.5.2021)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 96.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 96.
Bibliografia
www.sikenica.sk
GPS
48.062518, 18.718155
48°03'45.1"N 18°43'05.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk