Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trhyňa (Sikenica) - zvonica
Lokalita
obec Sikenica, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Obecná zvonica pochádzajúca z 18. storočia. [1] Masívny nízky vežovitý objekt na pôdoryse štvorca zakončený ihlancom. Fasády sú členené nárožným kvádrovaním a profilovanou korónovou rímsou. Vstup i rezonančné otvory sú segmentovo ukončené a majú šambrány s klenákom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] www.sikenica.sk/dejiny-.html (13.4.2021)
Bibliografia
www.sikenica.sk
GPS
48.061656, 18.716259
48°03'42.0"N 18°42'58.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk