Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
triptychon
obraz skladajúci sa z troch vzájomne spojených častí – hlavne na stredovekých oltároch – s pevnou strednou časťou a pohyblivými krídlamiwww.pamiatkynaslovensku.sk