Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava - Divadlo Jána Palárika
Iný názov
Trnavské divadlo
Lokalita
obec Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Divadlo bolo postavené v roku 1831 ako jedna z prvých slovenských verejných divadelných budov. [1] Historický objekt sa považuje za najstaršiu zachovanú budovu tohto druhu na Slovensku. [2]
 

Vybudované bolo spoločným úsilím mesta a samotných mešťanov. Je udivujúce, že kultúrny stánok povstal práve v nepriaznivom období poznačenom veľkou cholerovou nákazou. Za oduševnenou iniciatívou trnavských občanov treba hľadať snahu o kontinuitu divadelných tradícií zakorenených v meste už v univerzitnom období. [3]
 

Divadlo vzniklo postupnou prestavbou hostinca U čierneho orla, ktorý bol majetkom mesta a jeho ubytovacie služby vyhľadávali väčšinou prominentní návštevníci. Návrh stavby v empírovom slohu vypracoval B. Grünn. V časti od námestia naďalej fungoval hostinec, samotná divadelná sála s hľadiskom pre 548 divákov vznikla v jeho dvorovej časti, na mieste drevenej tanečnej dvorany. Magistrát poskytol pozemok a peniaze na hrubú stavbu, postavenie javiska, hľadiska, lóží a výzdobu interiéru, nákup kulís, rekvizít a nástrojov pre orchester financoval Divadelný spolok. [4]
 

Prvé predstavenie sa uskutočnilo už 26. decembra 1831 a hralo sa len v nemčine. Prvé slovenské predstavenie bolo uvedené až v roku 1869, no éra Palárikovských veselohier netrvala dlho. Od roku 1893 až do zániku monarchie sa v dôsledku nútenej maďarizácie mohlo hrať len po maďarsky. [5]
 

Počas secesnej úpravy divadla v roku 1907 dostala jednoduchá empírová fasáda bohatú štukovú výzdobu, na poschodí vznikla reprezentačná zrkadlová sieň Panónia, [6] ktorá zaberá výšku dvoch podlaží. Na priečelí sa prejavila dvoma radmi oblúkových okien. Časť s divadelnou sálou zostala nezmenená. [7] Hostinec na prízemí bol zrušený a prebudovaný na dovtedy chýbajúce vstupné divadelné priestory. [8]
 

Z roku 1960 pochádzajú vitráže okien prízemia. Na priečelí budovy o tom dodnes hovorí latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis, čo v preklade znamená: Mestská rada a obyvatelia Trnavy vybudovali tento dom Tálie. [9]
 

V roku 1990 bolo Divadlo pre deti a mládež premenované na Trnavské divadlo. [10]
 

Pri príležitosti 170. výročia slávnostného otvorenia divadla v roku 2001 bolo divadlo na počesť v Trnave pôsobiaceho slovenského dramatika premenované na Divadlo Jána Palárika. [11]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Divadlo je zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 1066/0. [12]

Súčasný stav a využitie
Stav budovy je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta. Trojičné námestie 2.
Fotogaléria
Trnava - Divadlo Jána Palárika foto © Ľuboš Novotný 2/2020Trnava - Divadlo Jána Palárika foto © Ľuboš Novotný 2/2020Trnava - Divadlo Jána Palárika foto © Ľuboš Novotný 2/2020Trnava - Divadlo Jána Palárika foto © Ľuboš Novotný 2/2020Trnava - Divadlo Jána Palárika foto © Ľuboš Novotný 2/2020Trnava - Divadlo Jána Palárika foto © Ľuboš Novotný 2/2020
Poznámky
[1] https://www.vitajtevtrnave.sk/sk/register/divadlo-jana-palarika-2 (26.5.2024)
[2] Divadlo Jána Palárika https://sk.wikipedia.org/wiki/Divadlo_Jána_Palárika (26.5.2024)
[3 - 6] https://www.vitajtevtrnave.sk/sk/register/divadlo-jana-palarika-2 (26.5.2024)
[7] Divadlo Jána Palárika https://sk.wikipedia.org/wiki/Divadlo_Jána_Palárika (26.5.2024)
[8] https://www.vitajtevtrnave.sk/sk/register/divadlo-jana-palarika-2 (26.5.2024)
[9 - 10] Divadlo Jána Palárika https://sk.wikipedia.org/wiki/Divadlo_Jána_Palárika (26.5.2024)
[11] https://www.vitajtevtrnave.sk/sk/register/divadlo-jana-palarika-2 (26.5.2024)
[12] www.pamiatky.sk (26.5.2024)
Bibliografia
www.trnava.sk
GPS
48.377528, 17.585472
48°22'39.1"N 17°35'07.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk