Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava - Galéria Jána Koniarka
Lokalita
obec Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
História
Galéria Jána Koniarka bola založená v roku 1976 pod názvom Okresná galéria so sídlom v Trnave ako kultúrno-výchovné zariadenie okresnej pôsobnosti v oblasti výtvarnej kultúry. V roku 100. výročia narodenia sochára Jána Koniarka – zakladateľa moderného slovenského sochárstva, bola premenovaná na Okresnú galériu Jána Koniarka (od 1984 len Galéria Jána Koniarka). Galéria prešla mnohými delimitáciami a od 1. 4. 2002 je jej zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj. Galéria dlhodobo nemala vlastné výstavné priestory, preto realizovala svoje výstavy v celom okrese v rôznych kultúrnych zariadeniach: v kultúrnych domoch, spoločenských a agitačných strediskách, v kinách, v divadle, vo výrobných podnikoch a pod. (Trnava, Piešťany, Hlohovec, Hrnčiarovce, Brestovany). Jej výstavné potreby saturovali predovšetkým prenajaté priestory v Západoslovenskom múzeu v Trnave (1983 – 1991) a činnosť Malej galérie pre pracujúcich v Atómových elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach (1981 – 1991). Až po zmene spoločenských pomerov došlo k vytvoreniu vlastných expozičných a administratívnych priestorov galérie. V súčasnosti galéria vyvíja svoju činnosť v troch objektoch. Ide o Kopplovu vilu, nové krídlo pre stále expozície v areáli vily a v objekte pôvodnej synagógy. Kopplova vila sa nachádza na Zelenom kríčku č. 3 a je hlavným administratívnym a expozičným centrom galérie. Po rekonštrukcii priestorov v rokoch 1990 – 1993 bola 7. mája 1992 slávnostne otvorená prvá výstava – Blažej Baláž:1+1+1=1. Dňa 14. júna 2002, v roku 50. výročia úmrtia Koniarka, bolo otvorené nové krídlo Kopplovej vily so stálou expozícou tvorby Jána Koniarka. Po renovácii nového krídla boli 22. novembra 2007 otvorené dve stále expozície Klenoty domova a Ján Koniarek. [1]
 

Synagóga – Centrum súčasného umenia: po čiastočnej renovácii bola 25. júna 1994 spustená výstavná činnosť v bývalej synagóge na Halenárskej ul. č. 2, ktorú GJK získala už v roku 1981. Prvou prezentáciou bola výstava Cesta skupiny Untitled (P. Meluzin, V. Oravec, M. Pagáč, J. Želibská). Galéria disponuje celkovo výstavnými priestormi s plochou 678,7 m2. [2]

Expozície
SOCHÁR JÁN KONIAREK - zakladateľ moderného slovenského sochárstva
 

KLENOTY DOMOVA - klasické slovenské umenie 20. storočia
 


 

Klenoty domova prezentujú zlatý galerijný fond s kľúčovými osobnosťami slovenskej scény minulého storočia (J. Alexy, M. A. Bazovský, M. Benka, C. Majerník, E. Gwerk, T. Tekel, M. Paštéka, V. Hložník a pod.). [3]
 

Expozícia Jána Koniarka (1878 Voderady – 1952 Trnava) predstavuje retrospektívny prierez jeho tvorbou. Keďže galéria nesie jeho meno, osobitý dôraz kladie na získavanie, uchovávanie a prezentáciu jeho diela. Galéria vlastní 76 autorových prác (66 sôch, 9 kresieb, 1 medailu). Časť diel expozície sochárskej tvorby Jána Koniarka získala galéria odliatím sadrových modelov z vlastných zbierok a zo zbierok SNG do bronzu. Významnú časť tejto expozície tvoria v súčasnosti bronzové diela (10 sôch) v majetku galérie, ktoré boli odliate počas dvoch rokov (2004 – 2005) s podporou grantu Ministerstva kultúry SR. [4]
 

V Synagóge – Centre súčasného umenia, Halenárska ul. č. 2, sa nachádza stála expozícia judaík. Expozícia umiestnená na empore synagógy prezentuje artefakty židovskej kultúry z územia Slovenska zo zbierok Múzea židovskej kultúry SNM v Bratislave. [5]

Kontakt
Galéria Jána Koniarka
Kopplova vila
Zelený kríček 3
917 01 Trnava

Otváracie hodiny
pondelok: zatvorené
utorok - piatok: 9:00 - 17:00
sobota - nedeľa: 13:00 - 18:00

Synagóga - Centrum súčasného umenia
Halenárska 2
917 01 Trnava
Poznámky
[1 - 5] www.gjk.sk (15.8.2013)
GPS
48.380616, 17.582453
48.380616, 17.582453
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk