Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnavá Hora - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Trhanová
Lokalita
obec Trnavá Hora, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1775. Neskoršie prešiel viacerými úpravami. Je to sieňová stavba so segmentovým uzáverom, pristavanou sakristiou a malou drevenou vežičkou za štítom priečelia. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, loď pruskou klenbou. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Vežička je krytá cibuľovitou strechou.
 

Hlavný oltár je pseudorománsky s drevenými plastikami sv. Cyrila Metoda, s ústrednou secesnou olejomaľbou sv. Jána Nepomuckého z konca 19. storočia. Kamenná krstiteľnica je klasicistická z konca 18. storočia. [2]
 

Strop kostola je bohato zdobený motívmi z histórie stvorenia sveta, prvého pádu ako aj klaňania sa Najsvätejšej sviatosti oltárnej priamo nad presbytériom kostola. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 323 - 324.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 324.
[3] www.trnavahora.fara.sk (3.12.2017)
Bibliografia
www.trnavahora.sk
GPS
48.587197, 18.956579
48°35'13.9"N 18°57'23.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk