Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava - Káčerák
Lokalita
obec Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
Bibliografia
RÁBIKOVÁ, Zuzana: Pôvod kaštieľa tzv. Káčeráku v Trnave vo svetle archívnych prameňov. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005, s. 161 – 168. ISBN 80-89079-13-X
www.trnava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk