Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava - Meštiansky dom (Trojičné námestie 5)
Lokalita
obec Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
Bibliografia
ŽUFFOVÁ, Jaroslava - KAZIMÍR, Milan: Obnova meštianskeho domu na Trojičnom námestí č. 5 v Trnave. In: Pamiatky a múzeá, 2017, č. 3, s. 51 - 56.
www.trnava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk