Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice
Lokalita
obec Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Hlavné súsošie Najsvätejšej Trojice je barokové z roku 1695. Baroková architektúra a stĺp sú z roku 1725. [1]
 

Vplyv Trnavskej univerzity sa prejavoval nielen v oblasti hospodárskeho rastu mesta, ale aj na jeho vonkajšom vzhľade. Okrem veľkolepých školských budov vzniklo v meste viacero barokových sochárskych diel - na Akademickom, dnes Univerzitnom námestí veľké Mariánske súsošie, ktoré sa nezachovalo, na Mikulášskom námestí Súsošie sv. Jozefa. [2]
 

Na hlavnom námestí vzniklo na základe zmluvy uzavretej v roku 1695 rektorom univerzity, mestskou radou a farárom s trnavským majstrom Jánom Krištofom Kheinom Súsošie Najsvätejšej Trojice. Časť nákladov kryla univerzita, mesto sa zaviazalo dodať potrebný materiál. Súsošie bolo pôvodne otočené čelnou stranou k mestskej veži. Na rohoch štvorbokého podstavca umiestnili sochy sv. Floriána, sv. Agáty, sv. Antona Paduánskeho a sv. Františka Xaverského, uprostred ktorých v skalnom hrobe leží socha sv. Rozálie, patrónky chorých na mor. Podstavec dopĺňajú kartuše s Immaculatou a s erbmi Trnavy, Uhorska, biskupa Štefana Dolného, jedného zo sponzorov diela. Hlavný výjav predstavuje súsošie Najsvätejšej Trojice korunujúcej Pannu Máriu, umiestnené na vrchole stĺpa. [3]
 

Po druhej svetovej vojne malo súsošie pohnutý osud. Komunistický režim najprv rozhodol o jeho premiestnení do rohu námestia. V decembri roku 1949 však komunisti pôvodné rozhodnutie zmenili a súsošie z námestia odstránili. Podľa oficiálnej verzie ho demontovali údajne pre zlý technický stav a rozobraté prvky uložili na viacerých miestach. [4] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza, že zvyšky trojičného stĺpu, hlavné súsošie Najsvätejšej Trojice je umiestnené v priechode budovy Spolku sv. Vojtecha, baroková architektúra a stĺp sú deponované v záhrade Krajského múzea. [5]
 

Po revolúcii v novembri 1989 prišli Trnavčania s myšlienkou vrátiť Trojičnému námestiu späť jeho výtvarnú dominantu. Nakoľko už veľa prvkov chýbalo, alebo boli poškodené nešetrným zaobchádzaním, bola veľká časť vytvorená v kópii. Súsošie bolo odhalené a slávnostne posvätené 21. novembra 1993. Na rozdiel od minulosti je dnes čelnou stranou obrátené smerom k Bazilike sv. Mikuláša. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1992 – 1993. [7]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na Trojičnom námestí.
Fotogaléria
Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Hana Farkašová 4/2018Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Hana Farkašová 4/2018Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Hana Farkašová 4/2018Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Hana Farkašová 4/2018Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Hana Farkašová 4/2018Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Hana Farkašová 4/2018Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Hana Farkašová 4/2018Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Hana Farkašová 4/2018Trnava - Súsošie Najsvätejšej Trojice foto © Hana Farkašová 4/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 322.
[2 - 4] www.vitajtevtrnave.sk/sk/register/susosie-najsvatejsej-trojice (21.9.2019)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 322.
[6] www.vitajtevtrnave.sk/sk/register/susosie-najsvatejsej-trojice (21.9.2019)
[7] www.pamiatky.sk (21.9.2019)
Bibliografia
www.trnava.sk
GPS
48.377686, 17.585864
48°22'39.7"N 17°35'09.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk