Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnava - súsošie sv. Jozefa
Lokalita
obec Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokové súsošie postavené v roku 1731 z vďaky za ukončenie moru vytvoril miestny sochár I. Melczer. [1] Renovovali ho v roku 1845. [2] Na trojhrannom základnom podstavci sú reliéfy sv. Rozálie, sv. Sebastiána a sv. Rocha. Na rohoch podstavca stoja sochy sv. Mikuláša, sv. Karola Boromejského a sv. Kataríny Alexandrijskej. Nad sochami svätcov sú anjeli s tesárskymi pracovnými nástrojmi a reliéfny erb mesta. Na vrchole súsošia sa nachádza plastika sv. Jozefa s Ježiškom. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sa uskutočnila v rokoch 1997 - 1998. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na Námestí sv. Mikuláša.
Fotogaléria
Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Ľuboš Repta 6/2014Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Hana Farkašová 10/2018Trnava - súsošie sv. Jozefa foto © Hana Farkašová 10/2018
Poznámky
[1] www.trnava.sk/sk/clanok/pamiatky (16.11.2018)
[2] www.pamiatky.sk (16.11.2018)
[3] www.trnava.sk/sk/clanok/pamiatky (16.11.2018)
[4] www.pamiatky.sk (16.11.2018)
Bibliografia
www.trnava.sk
GPS
48.378606, 17.591303
48°22'43.0"N 17°35'28.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk