Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnovec - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trnovec, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1871. Jednoloďový priestor zaklenutý tromi poľami pruskej klenby s medziklenbovými pásmi. Fasáda je členená lizénami a segmentovo zakončenými oknami. Veža je predstavaná. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 325.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 325.
GPS
48.798984, 17.190296
48°47'56.3"N 17°11'25.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk