Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trnovec nad Váhom - zvonica
Iný názov
Tornok
Lokalita
obec Trnovec nad Váhom, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická zvonica postavená v druhej polovici 18. storočia. Je to vežovitá murovaná dvojposchodová stavba, krytá ihlanom. Zvukové otvory tvoria polkruhovo zakončené okná. Podlažia oddeľujú kordónové rímsy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 325.
GPS
48.147167, 17.926321
48°08'49.8"N 17°55'34.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk