Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trubín (Lovčica-Trubín) - Kostol sv. Márie Magdalény
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Lovčica-Trubín, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol spomínaný v roku 1487. Prebudovali ho v roku 1573. Loď zaklenuli v roku 1669. Prestavovaný bol v 19. a 20. storočí. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou na západnej strane. Presbytérium je zaklenuté hviezdicovou rebrovou klenbou. V lodi je krížoví hrebienková klenba. Na severnej strane presbytéria stojí sakristia, ktorá je zaklenutá valenou klenbou. Vo veži sa nachádza zvon z roku 1669 s nápisom. Pred južným portálom je murovaná predsieň s krížovou hrebienkovou klenbou. Hlavný portál má renesančné ostenie z roku 1669. Fasády sú hladké, členené opornými piliermi. [1] Mohutná veža je zastrešená ihlancom.
 

Sakrálny objekt je obohnaný renesančným obranným múrom so strieľňami v tvare kľúča. [2]
 

V tesne blízkosti presbytéria stojí na podstavci kamenná baroková socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1736. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine v strede obce.
Fotogaléria
Trubín (Lovčica-Trubín) - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Ľuboš Repta 7/2017Trubín (Lovčica-Trubín) - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Ľuboš Repta 7/2017Trubín (Lovčica-Trubín) - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Ľuboš Repta 7/2017Trubín (Lovčica-Trubín) - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Ľuboš Repta 7/2017Trubín (Lovčica-Trubín) - Kostol sv. Márie Magdalény a socha sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 7/2017Trubín (Lovčica-Trubín) - kríž za kostolom a opevnenie foto © Ľuboš Repta 7/2017Trubín (Lovčica-Trubín) - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 2/2022Trubín (Lovčica-Trubín) - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 2/2022Trubín (Lovčica-Trubín) - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 2/2022Trubín (Lovčica-Trubín) - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 2/2022Trubín (Lovčica-Trubín) - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 2/2022Trubín (Lovčica-Trubín) - Kostol sv. Márie Magdalény foto © Jana Lacková 2/2022Trubín (Lovčica-Trubín) - Kostol sv. Márie Magdalény a socha sv. Jána Nepomuckého foto © Jana Lacková 2/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 330.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 330.
[3] www.pamiatky.sk (20.4.2022)
GPS
48.616277, 18.787601
48°36'58.6"N 18°47'15.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk