Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trubín (Lovčica-Trubín) – socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Lovčica-Trubín, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kamenná baroková socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1736. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pri kostole (na vyvýšenine v cente obce), v tesne blízkosti presbytéria.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (20.4.2022)www.pamiatkynaslovensku.sk