Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tulčík - Kostol sv. Šimona a Júdu
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Tilčík
Lokalita
obec Tulčík, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol. Upravený bol v 17. a 18. storočí. Renovovaný bol v roku 1895. V roku 1927 zastrešili vežu a v roku 1930 rozšírili organovú emporu. Pozdĺžny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria je zaklenutý hrebienkovou krížovou klenbou s lištami a terčíkovými svorníčkami. V lodi sú barokové krížové klenby. [1]
 

Fasáda je členená opornými piliermi a oknami. Klasicisticky upravená veža má na nároží dvojstupňové oporné piliere a v dolnej časti trupu je konkávne prehĺbená. Zvon je gotický z roku 1470. [2]
 

Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého je neskorobarokový z roku 1741 a uprostred stĺpovej architektúry je socha svätca, po stranách sú sochy sv. Jána a sv. Sebastiána. Druhý bočný oltár sv. Rodiny je neskorobarokový, pendant predošlého, s obrazom z polovice 19. storočia. Kazateľnica je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce, pri hlavnej ceste cez obec.
Fotogaléria
Tulčík - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 11/2012Tulčík - Kostol sv. Šimona a Júdu foto © Viliam Mazanec 11/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 331.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 331.
Bibliografia
www.tulcik.sk
GPS
49.089073, 21.311915
49°0 5' 20.66", 21°0 18' 42.89"www.pamiatkynaslovensku.sk