Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turá Lúka (Myjava) - zvonica
Lokalita
obec Myjava, okres Myjava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná ľudová stavba zo začiatku 19. storočia. [1] Podľa iného zdroja bola postavená už v roku 1794, rok po dokončení evanjelického kostola. [2] Zvonica je riešená na spôsob hranolovej veže so stanovou strechou a veľkými polkruhovo zakončenými zvukovými oknami. [3] Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Turá Lúka je mestská časť Myjavy. Zvonica stojí vedľa evanjelického kostola.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 332.
[2] http://ecavturaluka.wixsite.com (4.10.2017)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 332.
Bibliografia
www.myjava.sk
GPS
48.743299, 17.538453
48°44'35.9"N 17°32'18.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk