Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turany - liehovar
Lokalita
obec Turany, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Budova liehovaru postavená koncom 19. storočia. Donedávna existovali aj časti pôvodného strojového vybavenia.
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Pôvodná podoba výrazne zmenená.
Prístup
Stojí na západnom okraji obce.
Bibliografia
www.turany.sk
GPS
49°06'53.6"N19°01'42.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk