Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turčianska Štiavnička
Iný názov
Révayovský kaštieľ
Lokalita
obec Turčianska Štiavnička, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ z druhej polovice 16. storočia, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1637. Koncom 18. storočia prešiel barokovo-klasicistickou úpravou. Koncom 19. storočia ho opravili. Počas druhej svetovej vojny vyhorel a opäť ho opravili. Pozostáva z dvoch poschodových budov a je situovaný na kraji rozsiahleho anglického parku so vzácnymi drevinami. Západným krídlom kaštieľa sa vchádza do obdĺžnikového nádvoria, obklopeného na severnej a západnej strane novými arkádami s rovným nosníkom. Východné krídlo si zachovalo pôvodné arkády, podklenuté krížovými klenbami. Vnútorná dispozícia kaštieľa bola pozmenená prestavbami. V miestnostiach sa iba čiastočne zachovali pôvodné krížové klenby. V anglickom parku bol empírový skleník zo začiatku 19. storočia. Časť slohového nábytku sa dostala do zbierok Slovenského národného múzea v Martine. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Turčianska Štiavnička – kaštieľ (č. ÚZPF 631/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autori: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., Ing. arch. Milan Marček. [2]
 

Turčianska Štiavnička - park pri kaštieli (č. ÚZPF 631/2,4,5,6,7) - architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autori: Ing. Zdeno Bobáň, Ing. arch. Alexander Németh, Ing. Miriam Heinrichová, PhD.. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Kaštieľ bol dlhé desaťročia opustený a chátral. Konečne sa pristúpilo k jeho obnove. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne.
Prístup
Stojí na juhozápadnom konci obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Turčianska Štiavnička zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Kaštieľ Turčianska Štiavnička zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Kaštieľ Turčianska Štiavnička foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Turčianska Štiavnička foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Turčianska Štiavnička foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Turčianska Štiavnička foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Turčianska Štiavnička foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Turčianska Štiavnička foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Turčianska Štiavnička foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 334 - 335.
[2] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
[3] www.pamiatky.sk (25.4.2018)
Bibliografia
JANURA, Tomáš: Daniel Révai - od konfliktov k vražde. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 4, s. 17 - 21.
www.turcianskastiavnicka.sk
GPS
49.081561, 19.020272
49°0 4' 53.62", 19°0 1' 12.98"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk