Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turčianska Štiavnička - zvonica
Lokalita
obec Turčianska Štiavnička, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Jednoduchá murovaná stavba, ktorú postavili pravdepodobne v prvej polovici 19. storočia ako dvojpodlažnú zvonicu na štvorcovom pôdoryse s polkruhovo zakončenými zvukovými otvormi na druhom podlaží a dvojstupňovou strechou s ľahkou lucernou. V roku 1932 ju zvýšili o jedno podlažie so združenými zvukovými otvormi a dva zo štyroch pôvodných polkruhových otvorov zamurovali. Prízemie bez okenných otvorov je dvojpriestorové s dvoma vstupmi, trámovým stropom a dreveným schodiskom vedúcim na druhé prevýšené podlažie otvorené až do krovu, kde sa nachádzajú tri zvony. Strecha zvonice s plechovou krytinou je trojstupňová ihlancová, završená cibuľou s krížom. [1]
 

Neskorobarokový zvon odlial v roku 1753 Michal Palisch z Kremnice. Upevnený je šiestimi ušami na novej železnej hlave. Po obvode čepca je nápisová páska s latinským textom: EX ERRE. IL. D. SUS. OKOLICSÁNI FUSA PER MICH. PALISH. A. 1753. Telo plášťa je hladké bez dekoru, veniec zvona je od tela oddelený trojicou plastických liniek obiehajúcich po obvode. Srdce je železné, asi novšie, s pridaným závažím v spodnej časti. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce. Zvonica je situovaná medzi potokom a ulicou, neďaleko kaštieľa.
Fotogaléria
Turčianska Štiavnička - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2014Turčianska Štiavnička - zvonica foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1 - 2] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2012. s. 526.
GPS
49.082557, 19.020512
49.082557,19.020512www.pamiatkynaslovensku.sk