Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turčianske Teplice - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Sirotinec s kaplnkou. Katolícka fara s kaplnkou.
Lokalita
obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne rokokovo-klasicistický (ranoklasicistický) objekt postavený v 1762. Je to dvojpodlažná budova trojtraktovej dispozície s obdĺžnikovým pôdorysom a rizalitom s arkádami vystupujúcim smerom do záhrady. Dispozícia objektu je čiastočne zachovaná. Miestnosti sú kryté rovnými stropmi, vo vstupnej chodbe je krížová klenba s podkasanými lunetami. [1]
 

V objekte sa nachádza Kaplnka sv. Jána Nepomuckého s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym uzáverom. Nad vstupom je empora, otvorená do kaplnky širokým segmentovým oblúkom. Steny sú členené dvojicou pilastrov, ktoré nesú sférické trojuholníky českej placky. Na klenbe je rokoková nástenná maľba, vo vrchole Madona s anjelom pri nohách, držiacim atribúty sv. Jána Nepomuckého. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína v interiéri rokokový oltár z druhej polovice 18. storočia, s obrazom sv. Jána Nepomuckého. [2] Veža členená pilastrami je zastrešená dvojstupňovou zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

V blízkosti kúpeľného parku postavili sakrálny objekt na podnet Františka Révaya, ktorý 21. apríla 1665 požiadal v liste kremnického správcu, aby dal pri kúpeľoch postaviť kaplnku na bohoslužby. Pôvodná stavba bola drevená a slúžila najprv ako opatrovňa pre chudobných s malou bohoslužobnou miestnosťou na prízemí. Kremnica ju dala zbúrať a v roku 1762 vznikla murovaná kaplnka. Súčasný vzhľad nadobudla budova po prestavbe v roku 1881, kedy bolo pristavané poschodie. [3]
 

V roku 1972, po zlúčení obcí, umiestnil vtedajší správca farnosti Ján Hulla do historickej budovy s kaplnkou farský úrad. Práve Jánovi Hullovi (v Turčianskych Tepliciach pôsobil v rokoch 1955 – 1985) vďačí mesto za záchranu a generálnu opravu troch cirkevných pamiatkových objektov. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova budovy sa uskutočnila v 70. rokoch 20. storočia a v rokoch 2005 – 2006. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav objektu je dobrý. Od roku 1995 slúži ako Kňazský dom pre kňazov dôchodcov. V kaplnke sa uskutočňujú pravidelné bohoslužby. [6]
Prístup
Stojí pri ceste do obce Háj. Ulica 9. mája 1.
Fotogaléria
Turčianske Teplice - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 6/2017Turčianske Teplice - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 6/2017Turčianske Teplice - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 6/2017Turčianske Teplice - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Ľuboš Repta 6/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 335.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 335.
[3 - 4] www.turiec.turistickenoviny.sk/historicke-pamiatky/kaplnka-svateho-jana-nepomuckeho (20.10.2021)
[5] www.pamiatky.sk (20.10.2021)
[6] www.turiec.turistickenoviny.sk/historicke-pamiatky/kaplnka-svateho-jana-nepomuckeho (20.10.2021)
GPS
48.860883, 18.861790
48°51'39.2"N 18°51'42.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk